"Voorkom risico's en zie de kansen."

Een overtreding van het mededingingsrecht kan een grote impact hebben: hoge boetes, ongeldige overeenkomsten, schadeclaims en reputatieschade. Maar mededingingsrecht biedt ook mogelijkheden.

Advocaat Mededingingsrecht

Esther van Aalst is sinds 20 jaar advocaat. Klanten zijn bedrijven in het MKB, grotere Nederlandse bedrijven die internationaal distribueren, advocatenkantoren en consultants.  Voor sommige klanten werkt zij als flexibele bedrijfsjurist.

Ruime ervaring

Esther van Aalst heeft ruime ervaring op het gebied van mededingingsrecht, onder andere met:

 • Exclusieve en selectieve distributie, franchise en agentuur
 • Kartels en andere concurrentiebeperkingen
 • Misbruik van machtspositie (prijsstelling, leveringsweigering, koppelverkoop etc.)
 • Gedrag en compliance binnen brancheverenigingen
 • Compliance & audits
 • Horizontale samenwerking tussen concurrenten
 • Fusiecontrole
 • Wet Markt & Overheid
 • Mededinging bij uitoefening van intellectuele eigendomsrechten
 • Consumentenrechten
 • Oneerlijke handelspraktijken
 • Commerciële procedures
 • Marktregulering (post, zorg, telecom, energie)

Heeft u behoefte aan ondersteuning op het gebied van mededingingsrecht? Een advies nodig, een procedure voeren of bijstand bij een onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt? Op deze website vindt u meer informatie over de dienstverlening van Esther van Aalst || Mededinging & Distributie.

Helpdesk

Esther van Aalst || Mededinging & Distributie heeft een helpdesk voor advocaten, bedrijfsjuristen en compliance officers. Om even ruggespraak te houden of te bespreken of er mededingingsaspecten aan een zaak zitten.

Helpdesk

Trainingen

Esther van Aalst || Mededinging & Distributie geeft trainingen aan leidinggevenden, verkooppersoneel, advocaten en adviseurs. U kunt deze volgen via webinars of op uw bedrijf of kantoor.

Trainingen

Vrijblijvend kennismaken

Mocht u kennis willen maken of over een onderwerp van gedachten willen wisselen, belt u dan voor een vrijblijvend gesprek:

Esther van Aalst is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij handelt vanuit EVA Advocatuur B.V. (KvK 62036319) en is gedekt onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AIG.