Concentratietoezicht

Wat zijn de mededingingsrisico’s en wanneer heeft u een meldingsplicht?

Mededingingsrecht speelt in de huidige maatschappij een steeds grotere rol. Naast het verbod op kartelvorming en machtsmisbruik, betekent dit dat er scherp toezicht wordt gehouden op consolidatie van ondernemingen, om nadelige gevolgen voor de markt werking te voorkomen. Het is dus belangrijk om bij het aangaan van strategische samenwerkingen, zoals overnames, fusies en joint ventures, voldoende aandacht te hebben voor de mededingingsrechtelijke aspecten. Wanneer bent u verplicht de samenwerking of overname te melden? Hoe onderzoekt u of er mededingingsrisico’s bestaan bij uw target of beoogd samenwerkingspartner(s)? En welke concurrentiegevoelige informatie mag u tijdens het overnametraject verstrekken?

Concentratietoets ACM en EC

Als concurrerende ondernemingen met elkaar gaan samenwerken, verdwijnt er een stukje concurrentie. Daarom moeten overnames, fusies en joint ventures boven bepaalde drempels (‘concentraties’) vooraf ter goedkeuring aan de mededingingsautoriteiten worden voorgelegd. Afhankelijk van de omvang van de bij de concentratie betrokken ondernemingen moet dat bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Europese Commissie (EC). Bij grensoverschrijdende transacties moet de concentratie soms ook in meerdere landen gemeld worden. Ieder land heeft zo weer zijn eigen drempels om te bepalen of er een meldingsplicht is.

De mededingingsautoriteiten toetsen dan of er na de totstandkoming van de concentratie nog voldoende concurrentie overblijft. Een dergelijk onderzoek neemt vaak enkele weken tot meerdere maanden in beslag. Een goedkeuring kan eventueel onder voorwaarden (‘remedies’) worden verleend. Zo kunnen de autoriteiten bijvoorbeeld bepalen dat de concentratie bepaalde activiteiten moet afstoten.

Tot de goedkeuring is verleend, mag de concentratie niet tot stand worden gebracht. Doet u dit wel (dit noemen we ‘gun jumping’) dan riskeert u hoge boetes. Activiteiten die vooruit lopen op de samenwerking of integratie, bijvoorbeeld doordat een koper al meebeslist over beslissingen van de target, worden ook aangemerkt als gun-jumping. Hier wordt streng toezicht op gehouden.

Informatie-uitwisseling in overnametrajecten

In een overname- of samenwerkingstraject is het vaak noodzakelijk om informatie te delen en afspraken met elkaar te maken om de transactie rond te krijgen. Daarbij moet u onder meer de waarde van elkaars onderneming of uw target kunnen bepalen. Tegelijkertijd mag op grond van de mededingingsregels niet zomaar alle concurrentiegevoelige informatie worden uitgewisseld. Het kartelverbod blijft ook tijdens de onderhandelingen gewoon van toepassing. U mag dus alleen die informatie uitwisselen die noodzakelijk is voor de samenwerking, en deze uitwisseling mag niet leiden tot concurrentieverstoring. Om te voorkomen dat de uitgewisselde informatie ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt, is het dus belangrijk om voldoende waarborgen in te bouwen. Denkt u daarbij aan een geheimhoudingsovereenkomst of NDA, een zgn. ‘clean team’-protocol waarin u opneemt op welk moment welke informatie met wie mag worden gedeeld, Chinese walls en/of ‘counsel only’ -verstrekking.

Zorgfusietoets NZa

Is er sprake van een samenwerking in de zorg? Dan moet u de transactie mogelijk ook ter goedkeuring voorleggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa toetst onder andere of de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg niet in gevaar komen.

Advocaat mededingingsrecht bij fusies en overnames

Ik heb veel ervaring met overnametrajecten tussen concurrenten in verschillende branches, zowel nationaal als internationaal. Ook in de zorg. Daarbij word ik ingeschakeld door ondernemingen en zorginstellingen, maar werk ik ook samen met binnen-en buitenlandse advocatenkantoren en accountants. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij vele fusiemeldingen, zowel bij de ACM en buitenlandse en toezichthouders als bij de Europese Commissie en de NZa.

Ja, ik bel Esther nu

Wat klanten zeggen

“Esther is analytisch sterk, meedenkend en oplossingsgericht. Ze is scherp in haar analyse.”

Lees gehele referentie

“Ik vond de samenwerking erg prettig verlopen. In gesprek is ze to the point, maar blijft ze altijd vriendelijk. Daarnaast is Esther duidelijk en goed.”

Lees gehele referentie

“Esther is alert en was continu hard voor me aan het werk. Ik ben enorm blij met haar!”

Lees gehele referentie

“Ik zie Esther als een expert in haar vakgebied. ”

Lees gehele referentie

“She advised us on cross-border merger control issues. She is a very practical lawyer with a sound understanding of our business interests and plenty of experience with transactions. ”

Lees gehele referentie

“Al onze zaken zijn succesvol opgelost”

Lees gehele referentie

“Esther is praktisch, makkelijk toegankelijk en deskundig.”

Lees gehele referentie

“Esther is toegankelijk, behulpzaam, bereid om mee te denken, pragmatisch en ambitieus.”

Lees gehele referentie

“Ik schakel Esther in om haar expertise. Daarnaast is ze erg betrokken en gedreven.”

Lees gehele referentie

“Consequent, standvastig en kordaat.”

Lees gehele referentie

“Esther is zeer kundig en werkt prettig en efficiënt.”

Lees gehele referentie

“Esther is a pragmatic business lawyer, result-oriented and resourceful.”

Lees gehele referentie

“Esther heeft ervoor gezorgd dat de boete die aan mij was opgelegd, aanzienlijk werd verlaagd.”

Lees gehele referentie