Mededingingsrecht

Het is duidelijk dat prijsafspraken en marktverdeling verboden zijn. Maar er is meer dan dat.

Bedrijfsresultaat

U bent altijd bezig met het verbeteren van uw bedrijf, daar ligt de focus. U denkt helemaal niet aan kartelvorming. Het draait allemaal om de positie van uw product in de markt, het beheersen van de prijs, het optimaliseren van het aanbod.

Dit is een valkuil voor u als ondernemer. Om doelen te bereiken, is het nodig om samen te werken met andere ondernemers. En voor u het weet, overschrijdt u dan toch de grenzen.

Belang van marktwerking 

Het mededingingsrecht gaat over marktwerking. Marktwerking wringt soms met goede initiatieven, zoals bij een samenwerking om het milieu te sparen of dieren te beschermen. Het mededingingsrecht geldt dan ook, maar er uitzonderingen denkbaar. Om dit na te gaan is het raadzaam om een expert op het gebied van mededinging in te schakelen. 

Win tijdig advies in.

Wilt u zekerheid over de grenzen van de Nederlandse of Europese mededingingsregels? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op. Doe dat tijdig want mijn advies kan leidend zijn voor uw keuzes. Ik vertel graag waar u rekening mee moet houden en laat u de risico's zien.