Mededingingsrecht

Het is duidelijk dat prijsafspraken en marktverdeling verboden zijn. Maar er is meer dan dat.

Bedrijfsresultaat

Jij bent altijd bezig met het verbeteren van je bedrijf, daar ligt je focus. Je denkt helemaal niet aan kartelvorming. Het draait allemaal om de positie van jouw product in de markt, het beheersen van de prijs, het optimaliseren van het aanbod.

Dit is een valkuil voor jou als ondernemer. Om je doelen te bereiken, is het nodig om samen te werken met andere ondernemers. En voor je het weet, overschrijd je dan toch de grenzen.

Mededingingsrecht geldt altijd

Het mededingingsrecht gaat over marktwerking. Marktwerking wringt soms met goede initiatieven, zoals bij een samenwerking om het milieu te sparen of dieren te beschermen. Het mededingingsrecht geldt dan ook, maar er uitzonderingen denkbaar. Om dit na te gaan is het raadzaam om een expert op het gebied van mededinging in te schakelen. 

Win tijdig advies in.

Wil je zekerheid over de grenzen van de Nederlandse of Europese mededingingsregels? Neem gerust contact met mij op. Doe dat tijdig want de uitkomst kan leidend zijn voor opties en keuzes. Ik vertel je waar je rekening mee moet houden en laat je de risico’s zien.