Never a dull moment.

Trainingen

Ik heb ruime ervaring met het geven van compliance trainingen aan ondernemingen en brancheverenigingen. Hierbij stel ik als doel de deelnemers actief te betrekken. Dit doe ik onder andere door voorbeelden te gebruiken uit de eigen praktijk of sector en door de training af te sluiten met het in groepjes oplossen van cases.

Indien gewenst, kan deze training worden gecombineerd met trainingen op het gebied van fraude, omkoping, het omgaan met vertrouwelijke data etc. Hiervoor worden andere trainers ingeschakeld uit uw eigen of mijn vaste netwerk.

Belt of mailt u mij gerust vrijblijvend als u de mogelijkheden en prijzen van een compliance-training wilt bespreken.